کتاب هری پاتر و جام آتش ۱

دانلود کتاب هری پاتر و جام آتش ترجمه ویدا اسلامیه هری پاتر برای چهارمین سال متمادی در هاگوارتز تحصیل می کند. مدت زیادی نیست که فهمیده است پدر خوانده ای به نام سیریوس بلک دارد. در تابستان را به دیدن جام جهانی کوییدیچ می رود. قرار است در هاگوارتز اتفاق…

ادامه مطلب